codi

·      (Ecologia de les llengües, Albert Bastardas i Boada, pàg. 38, n. 14): «Com avisa Bourdieu (1987), doncs, “la llengua no és un codi pròpiament dit: només hi esdevé per [a] la gramàtica, que és una codificació quasi jurídica d’un sistema d’esquemes informatius. Parlar de codi a propòsit de la llengua és cometre la fallacy per excel·lència, aquella que consisteix a posar en la consciència de les persones que hom estudia allò que hom ha de tenir en la consciència per [a] comprendre allò que fan”».