cocotxa

·      Segons el dval: «Prominència carnosa comestible de la part inferior del cap del lluç i de l'abadejo.»

·      En castellà, cococha; i en basc, kokotxa.