clotxa

·      Terme genèric en toponímia que designa un clot de poca profunditat. En castellà seria hoyo (segons dcvb). Topònims amb aquests genèric: assegador de la Clotxa dels Llops (Chodos), clotxa Plana (Moixent). Es pronuncia [‘klotSa]

·      (francàs, pàg. 258) Terme distribuït en dues grans àrees, l’una pirinenca i l’altra valenciana. Al sud de l’Ebre és cavitat a la terra, més ampla i menys fonda que el clot; un cocó o una basseta en algun indret. S’hi usa amb el mateix valor el terme reclotxa.