clarificar

·      (dec) v tr quím ind/alim Separar les partícules sòlides suspeses (en un líquid) a fi d’aclarir-lo.

·      Pertany a un registre tècnic. Per al significat ‘fer més entenedor’ cal usar aclarir.