citar

·      Verb que en llenguatge administratiu català s’utilitza amb el significat de esmentar o mencionar, accepció que no recullen els diccionaris (gdlc, diec, dval).

·      En castellà, ja ho advertia moliner –encara que posteriorment ha estat admesa en el drae aquesta accepció:  «citar. (Esta acepción es de uso general y frecuente, pero no figura en el D. R. A. E.). Mencionar îalgo o a îalguien o aludir a ello en una conversación, discurso o escrito: ‘Entre las obras de Cervantes no cita la Tía Fingida’.»

·      En català, admet aquesta accepció daux. dogv: correcte.

·      Precisions de Roser Vernet (Oficina de Consultes de l’IEC).