churro

·      El joc castellà “churro, mediamanga, mangotero” és el català el Cavall fort. Entre altres versions. (Zèfir, XII-2001).