cent

·      Fracció de l’euro: «El euro se dividirá en cien fracciones, los cents. [...] Un euro se divide en cien subdivisiones, llamadas cents (y no centimes, como quería Francia). El uso de variantes de este nombre será tolerado, pero sin poner en cuestión que la apelación oficial és cent.» (El País 16.10.96, pàg. 53).

·      Més informació sobre la pronúncia de l’euro en un recull.

·      No té símbol, però sí abreviació: ct. (la mateixa que el cèntim, al qual substitueix).