Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

cebadero

  1. Terme castellà que en apareix en el document [96/2819CAMA] publicat en el dogv del 26 d'abril del 1996. L’han traduït com a centre d’engreixament (en explotacions porcines), que crec que és una bona equivalència.

    El drae diu:

    1. m. Lugar destinado a cebar animales.
  2. Les altres possibilitats en català que hi tenen relació, segons els diccionaris, corresponen a altres referents o a altres àmbits temàtics:

    [gdlc] ordier -ra 1 1 adj AGR Relatiu o pertanyent a l'ordi. Un garbell ordier. 2 m Animal que anava carregat amb l'ordi per al menjar de la rècula. 3 f Peça de terra on hi ha hagut sembrat ordi. Blat de moro d'ordiera. 4 f Morralet per a donar ordi als animals. 2 m i f OFIC Persona que ven ordi.

    [gdlc] engranall m CINEG 1 Escampall de grans que fan els caçadors en un indret per atreure la caça. 2 Lloc on els caçadors fan l'escampall de grans.