Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

casup

  1. Denominació d'una casa pobra i menuda (i jo afegiria que insalubre). No recullen el terme massa diccionaris. Només l'he trobat en el Diccionario valenciano-castellano (1887) d'Escrig-Llombart (que inclou també la possibilitat femenina, casupa) i en el Diccionari enciclopèdic de la llengua catalana amb la correspondència castellana (1932) de l'editorial Salvat, que diu:
    casup. m. Valènc. Casa com una barraca. Casucha.
  2. Esperava trobar-lo en el dgfpastor, però no l'ha inclòs (sí que du casunyet). L'han inclòs tant reig2 com el dhvc (s. v. casupet). Seria un sinònim de casull:
    (gdlc) casull m Casa petita, miserable.
  3. Pel que fa a casunyet, Joan-Carles Martí i Casanova (15.09.2008) ens envia la informació següent:
    Aquest mot, en femení, és molt habitual en la meva parla familiar però en femení «casunyeta» (amb una s sonora, és clar). Aquestes femenitzacions es donen molt en el parlar d'Elx. Pensa que un «muret» és aquí avall una «mureta». Els horts de palmeres d'Elx estan tots envoltats de muretes tradicionals que han estat restaurades en els darrers 10 o 15 anys.