case-mix

·      Terme anglés (amb guió i sense), de l’àmbit de la sanitat (gestió sanitària, hospitals, etc.). Suposem (13.4.00) que s’ha originat en el terme d’informàtica CASE ‘computer-aided software engineering’ (enginyeria de programari assistida per ordinador). Hi ha documentació d’ús en anglés i alguna en castellà («sistema de case-mix») en Internet (Google).