carranzana

·      Nova raça ovina (norma estatal, ordre del 03.03.00).