Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

capilarizar

 1. Verb castellà que no apareix en el drae. Sí que té entrada en el gduea (amb el postverbal capilarización):
  capilarizar tr Refl(-se) Aumentar el número de vasos capilares subdividiéndose algunos en dos o más.

  capilarización s/f Acción de aumentar el número de vasos capilares o de mejorar la capilaridad: El ejercicio favorece la capilarización del músculo.

  El conseller d'Indústria, Comerç i Innovació Rambla Momplet fa un ús figurat del verb en l'àmbit econòmic (19.05.2010):
  Las asociaciones empresariales han accedido a líneas de ayuda que a través de las acciones formativas de asesoramiento y difusión se han capilarizado a todo el tejido de la provincia de Castellón.
 2. En català, podem trobar un ús bastant abundant de capiŀlaritzar i capiŀlarització en diversos camps de coneixement també amb eixe sentit figurat, però encara no apareixen en els diccionaris.
  • En anglés podem trobar l'ús del derivat capillarisation, sobretot en el camp propi de la medicina, però també alguns usos en economia.
  • En francés, documentem tant capillarisation com capillariser (en concret, el participi «capillarisé»), principalment en l'àmbit mèdic, però també en economia.
  • En italià, sí que el recull el diccionari Garzanti (consulta: 21.05.2010):

   capillarizzare v. tr. rendere capillare, diffondere capillarmente.

   capillarizzazione s. f. diffusione, distribuzione capillare.