capçal tractor*

·      Traducció de cabeza tractora*, induïda per l’entrada capçal del dec (Anna i jo, 8.9.95).