Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

canimet*

 1. Este mot no apareix recollit en els diccionaris habituals. Podríem definir-los aixina:
  canimet m. Capsa per a portar vianda.
  Tot i que anteriorment l'havia definit com a 'saquet de roba', i pensava que el nom segurament devia derivar de cànem (tela amb què es fea el saquet o el cordell amb què es lligava), Toni Herrera (abril 2012) em comenta que el canimet que ell coneixia no era ben bé un saquet sinó una capsa de vímet (o semblant) forrada de tela per dins.
 2. La poca documentació que trobe sobre el mot inclou un fragment de la Cançó de batre d'Al Tall:
  [...]

  Muller meua, afanya't prompte,
  prepara'm el canimet
  que ja m'esperen els altres
  pel camí dels tarongers.

  [...]
  És curiós comprovar en la xarxa que hi ha diversos transcriptors de la lletra que no han sabut interpretar el mot i el marquen amb interrogants.
 3. Un altre terme d'este àmbit, alternatiu a carmanyola, seria recaptera, que colomina (s. v. captar) indica que és utilitzat per Enric Valor. Pels exemples d'ús que trobem en Internet, sembla que és d'ús bastant habitual a la Marina (l'Almàsera, Benissa).
 4. El company Martí i Casanova ens aporta (06.03.2013) el terme barxa o barsa:
  Pel que fa al teu canimet o recaptera el mot més usual de Tortosa a Guardamar i a les Balears és barxa o barsa. A Elx barseta entre parlants d'edat perquè és un mot en vies d'extinció però l'he sentit i el conec molt bé.
  D'acord amb el dcvb, la pronúncia més general és barxa: «báɾʧa (Tortosa, Val.); báɾʃə (Mall.). báɾsə (Eiv.)». El dgfpastor arreplega les dos formes i afig barxol (o barxola):
  barsa. f. Barxa. [barjuleta]
  barxa. f. Espècie de senalla d'espart o de palmes, on els treballadors del camp duen el menjar i les eines. [barjuleta] // Espècie de banasta de vímens més alta que ampla. [espuerta]
  barxol, ola. m. i f. Senalleta d'espart per a portar-hi el menjar. [barjuleta]
  colomina (s. v. barxa) recull molta documentació i variants sobre este grup de mots; per contra, no apareix en l'aldc entre les «classes de cistells» (mapa 333), on hi ha, entre altres: panera, cabàs, sistella, senalla, caragolera, cove, panistra, cartró, sarró, sambradora, tabac o sarnatxo.