camí de desemboscar

·      Es tracta d’un camí forestal per a traure la llenya.

·      Terme que recomana el Termcat (ens diu Anna Asensio 26.06.98) per a traduir l’expressió castellana camino de desembosque –que no recullen tampoc els diccionaris. Diu que apareix en el Vocabulari forestal (vforest) i dins de les definicions de la gec. Segons li diuen a Anna Asensio, és sinònim de vía de saca.

·      Deu ser semblant a vía de saca, encara que aquest apareix en els documents referents a explotacions mineres.

·      El gdlc (diec, dval) recull desembosccar: «2 Treure del bosc a camí (la llenya que hom hi ha tallat, el suro que hom hi ha arrencat, etc.).»  Aquesta accepció s’adiria bastant amb el comentari d’Anna Asensio.

·      Ø dgamb (per a aquestes accepcions).