Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

calendaritzar*

 1. La diputada Esther López Barceló fa servir el cultisme sud-americà castellà calendarización (derivat de calendarizar, verb recollit en el drae).

  En català, el Termcat (27.02.2012) dóna la pauta següent:

  És adequat el verb calendaritzar?

  El verb calendaritzar és probablement un calc de la forma anglesa to calendarize. En català es considera un neologisme innecessari i es recomana l’ús de formes com ara programar, planificar o bé de la perífrasi establir un calendari.

  En eixe sentit, en el bocv 144 (26.03.2013) podem trobar l'equivalència següent:

  Quins són els actuals plans de la conselleria en relació a esta infraestructura i quin és el seu calendari? ¿Cuáles son los actuales planes de la conselleria en relación a esta infraestructura y cuál es su calendarización?