caixeritzar*

·      (Termcat 19.6.97) caixeritzar* / caixerar* / caixerificar* [Enologia] > purificar

El Consell Supervisor desestima l'aprovació d'un verb específic derivat de l'adjectiu caixer (com ara caixeritzar, caixerar o caixerificar) per a designar l'acció de purificar els instruments que intervenen en l'elaboració del vi caixer, pels motius següents:

· únicament en un article periodístic s'ha documentat la forma caixeritzar, i sempre entre cometes,

· és semànticament inadequat, atès que fa pensar que l'objecte del verb (en aquest cas, els estris) esdevé caixer, quan, de fet, aquest adjectiu s'aplica normalment només a productes alimentaris i, a més, designa una qualitat inherent a un producte des de la seva elaboració, que no pot ser adquirida,

· podria fomentar la introducció del participi del verb en substitució de caixer en sintagmes en què s'utilitza habitualment aquest adjectiu (per exemple, vi caixeritzat en comptes de vi caixer).

Es recomana, per tant, d'utilitzar el verb genèric purificar per a referir-se a aquesta acció.