caixer

·      (dcvb) «Llit d’un riu». També d’una séquia, etc. El dcvb no la documenta ni en dóna la transcripció fonètica. Indica, això sí, que és valenciana. J. Lozano i Ferran Soler la coneixen i diuen que sí que és usual entre els llauradors, encara que pertany a un llenguatge cada vegada més restringit. És paraula aguda (i no càixer, com vaig sentir en un documental de Punt 2 /any 2000).