cabida

·      (drae) 2. Extensión superficial de un terreno o heredad.

·      En aquesta accepció es tradueix per extensió, etc. (veg. cascat), i no cabuda com solen dir els documents que arriben al diari.