Cubells

·      (28.01.00) A l’Ajuntament de València no saben a quin personatge correspon el nom de Francesc Cubells (carrer on es troba la Conselleria de Medi Ambient).

·      Ø gec, gev