Camp de Mirra, el

      Muntanyes: de Sant Bartomeu [topon]