Campello, el

      Platges: del Carrer de la Mar, de Mutxavista [topon]