Cabriol

·       (V. Rosselló, «La designació dels grans rius valencians» dins Materials de toponímia, II) «L’afluent cabdal del Xúquer és anomenat “el riu de Cabrivol” a la Crònica de Jaume I (349). Si els Furs del mateix rei donen Cabriol —que sol mantenir-se als textos catalans—, la lletra del tractat d’Almirra (1244 [...]) consigna: “ubi cadit Cabriel in Xucarum”, referint-se a Cofrentes.» Segons el mateix autor, aquest topònim entraria en el «calaix de sastre» dels preromans.