CUP

·      (Sigla de la Conselleria de Medi Ambient (CMA): catàleg d’utilitat pública. També pot aparéixer com a abreviació: c. u. p.