CNMV

·      Sigla de la Comissió Nacional del Mercat de Valors [El País, «Opinión», 19.12.96]