fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Enquesta 2005 - Generalitat Valenciana

Europa Press, 24.10.2005

El 77,6 per cent dels ciutadans afirma que sap parlar valencià però quasi la meitat no l'escriu

El 77,6 per cent dels ciutadans de la Comunitat Valenciana afirma saber parlar valencià, tot i que quasi la meitat, un 48,8 per cent, admet que no sap escriure en esta llengua. Estes són algunes de les dades de l'Enquesta de coneixement i ús social del valencià 2005, que la Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha realitzat durant els mesos de juny i juliol passats, segons han informat hui fonts de la Generalitat.

Els resultats obtinguts en esta consulta, en què s'han dut a terme 6.666 entrevistes a persones majors de 15 anys i residents a la Comunitat segons l'últim padró, reflectixen que el 93,6 per cent dels enquestats afirma que entén un poc, prou bé o perfectament el valencià; el 77,6 per cent el sap parlar un poc, prou bé o perfectament; el 78,6 per cent sap llegir-lo en els mateixos termes i el 50,8 per cent el sap escriure, han indicat les mateixes fonts.

L'estudi, que té un marge d'error de l'1,2 per cent per al conjunt ponderat i del 3 pe cent per a cada regió, no detecta diferències significatives per sexe, però sí que ho són les diferències segons els trams d'edat. Així, el grup de 15 a 24 anys és el que presenta els millors resultats en totes les aptituds, tot i que les més importants són les referents a la capacitat d'escriptura. En esta franja d'edat, un 96,6 per cent dels barons i un 95,5 per cent de les dones entén la llengua pròpia; un 85,1 per cent d'hòmens i un 83,6 per cent de dones la parla; al voltant del 88 per cent sap llegir en valencià i un 76,5 per cent de xics i un 79 per cent de xiques està capacitat per a escriure-la.

Per regions, els percentatges més alts es donen a la regió de València, seguida de la zona d'Alcoi-Gandia, la regió de Castelló, l'àrea metropolitana de la ciutat de València, la regió d'Alacant i les comarques de predomini castellanoparlants.

S'observa "òbviament" el mateix ordre en l'ús del valencià per regions i en diverses situacions, han destacat fonts de la conselleria. A les zones de València i d'Alcoi-Gandia, el 63 per cent afirma que usa el valencià sempre a casa; al voltant del 25 per cent, amb gent que no coneix; cap al 30 per cent, a les grans superfícies comercials; més del 56 per cent, amb els amics, i entre el 45 per cent i el 50 per cent, a les botigues tradicionals.

Estos percentatges baixen a la resta de regions, de manera que la mitjana de tota la zona valencianoparlant és del 32,6 per cent a casa, del 13,1 per cent al carrer amb gent que no coneix, del 14,7 per cent a les grans superfícies, del 26,5 per cent amb els amics i del 22,2 per cent a les botigues tradicionals.

D'altra banda, el grup de persones que afirma usar el valencià i el castellà indistintament és «important», segons la Generalitat. El 6,2 per cent dels enquestats de la zona valencianoparlant afirma seguir este ús a la llar; el 16,7 per cent el seguix amb persones que no coneix; el 13,3 per cent el seguix a les grans superfícies; el 13,8 per cent, amb els amics, i el 12,4 per cent, a les botigues tradicionals.

Finalment, el 38,1 de la zona valencianoparlant opina que la llengua autòctona s'utilitza poc, mentre que este percentatge apuja al 46,2 a l'àrea de predomini castellà. No obstant, el 40,7 per cent dels enquestats a la zona valencianoparlant creu que el valencià s'usa més que fa uns anys mentre que el 29,6 per cent considera que s'utilitza igual i el 25,9 per cent, menys. Respecte al futur, el 48 per cent creu que el valencià s'emprarà més en els pròxims temps front a un 20,1 per cent que creu el contrari i el 25,6 per cent, igual.

Respecte a la zona de predomini lingüístic castellà, el 32,8 per cent assenyala que la llengua vernacla s'usa ara més que fa uns quants anys i el 32,8 per cent, que s'usarà encara més.

A la qüestió de si el valencià hauria d'usar-se més, el 59,5 per cent dels que viuen a zones de predomini valencianoparlant contesta que sí front al 26,5 per cent de les regions castellanoparlants.

Estes dades actualitzen les incloses al llibre Coneixement i ús social del valencià, que va presentar la Conselleria de Cultura i Educació el mes de febrer passat. Esta publicació posa a l'abast del públic un àmplia anàlisi estadística de la informació fonamental sobre l'evolució del valencià dels últims 20 anys, han recordat des de la Generalitat.

Levante, 25.10.2005

El uso del valenciano cae del 58 al 52% en cuatro años

El 70% de alumnos habla y escribe por igual la lengua autóctona

Maite Ducajú, Valencia

La utilización del valenciano continúa descendiendo entre sus ciudadanos. El 52,1 por ciento lo sabe hablar perfectamente o bastante bien, según el último informe «Coneixement i ús social del valencià» entregado ayer por la Conselleria de Educación, correspondiente a 2005 . Un 6% menos que hace cuatro años.

En febrero pasado, el estudio comparativo de la conselleria -con datos de las dos últimas décadas hasta 2001- indicaba que entre los nacidos en la Comunidad se producía una caída de personas que sabía hablar en valenciano, al ir de 61,5% de 1991 al 58,5% de ese año. Y continúa descendiendo.

En el estudio, realizado en junio y julio de este año, las denominadas personas de «fuera de la Comunidad» —que son las residentes de países comunitarios e inmigrantes— hablaban en valenciano en un porcentaje del 16,9.

En cambio, en 1991, el 25% de la población extranjera aseguraba que sabía hablar valenciano y en 2001, con el doble de inmigrantes, el índice caía hasta el 15%. Con lo cual, se está dando un pequeño repunte en este sector de ciudadanos.

De este colectivo, el 38% afirma que entiende el valenciano; el 21% , que lo sabe leer y sólo un 7,9% indica que lo escribe.

Sobre el conocimiento de la lengua por tiempo de residencia, entre aquellos que contestan que llevan «toda la vida», el 64,4 asegura que sabe hablar valenciano. En el polo opuesto, el 92,% de los que están menos de 10 años dicen expresarse correctamente.

El valenciano tiene en los jóvenes a su mejor baluarte. El 69% de los estudiantes lo hablan y escriben por igual. Entre los que lo escriben, en el tramo de edad de 15 a 24 años, un 58% contesta que bastante bien o perfectamente; con 25 a 34 años, es el 44% y con 35 a 44, es un 25%. Pero, con más de 65 años, no se llega a un 10% y con 55 a 64 años, el porcentaje se sitúa en torno al 15%.

En el conjunto de la Comunidad, el 48,8% dice no saber escribir en valenciano; un 21% afirma que poco; el 11,7% dice que bastante bien y un 18,1% contesta que perfectamente.

En lo que la conselleria denomina regiones de Alcoi-Gandia y en la de València, son las áreas donde más se habla en valenciano en casa. Contesta que siempre, el el 66% de su población y en el 57% con los amigos. Estas mismas personas, en las tiendas tradicionales hablan una media del 50% y 45%, respectivamente, en valenciano. En cambio, en las grandes superficies comerciales, utilizan su lengua sólo en el 29 y el 31,9%. Estudiantes, agricultores, ganaderos y servicios son los que más usan esta lengua.