Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

a l'igual que*

 1. Locució que podem sentir usualment. Fins i tot com a exclamació de rebuig o de disgust: «¡A l'igual!»:
  I a mi, que gairebé m’ennuego, m’ha sortit l’exclamació preferida dels meus fills: «a l’igual...».
  Barcelonaopina.com; consulta: 16.05.2011

  Segons indica Ruaix (daux) es tracta d'una interferència del castellà:

  loc. conj. igual que, com també. [...] Ara bé, és reconeguda pels diccionaris la locució prepositiva a l'igual de (p. e.: Jo no sóc tractat a l'igual dels meus mèrits).

  A més d'eixe significat, també es fa servir amb el valor 'com també'.

 2. No apareix en els diccionaris.