Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

acabar per + infinitiu

  1. Segons podem llegir en la gcc (23.3.4):
    La perífrasi acabar per + infinitiu, que s'empra a vegades amb el mateix sentit [que acabar + gerundi], no és considerada genuïna per alguns diccionaris i manuals (p. ex., el Manual d'estil del 9 Nou) mentre que ho és per a d'altres (vg. Ruaix 1996)
    Cal dir que la nova versió del Manual de redacció i estil (2008) d'Eusebi Coromina continua mantenint la consideració d'incorrecció. Tanmateix, el gdlc inclou l'accepció següent (18.02.2010):
    7 acabar per [ seguit d'infinitiu ] Arribar finalment a fer una cosa. Si insisteixes una mica més, acabarà per confessar el que va fer.