Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

a + substantiu

 1. Algunes obres prescriptives consideren no admissible la locució adjectiva a color, i proposen substituir-la per en color. En el mateix cas hi hauria altres locucions semblants: a quadres* > de quadres, a ratlles* > de ratlles... De fet, eixa prescripció també és coneguda en castellà. Segons Manuel Alvar Ezquerra (Manual de redacción y estilo, Akal, 1999; consulta: 17.09.2010 - Google Llibres):
  De hecho, es galicismo sintáctico un gran número de construcciones en las que aparece la preposición a introduciendo a un sustantivo como complemento de otro sustantivo: motor a gasolina, máquina a vapor, pantalón a rayas, radio a pilas, avión a reacción, foto a color, etc. En la mayoría de estos casos hay que sustituir la preposición a por de.
  Actualment, però, la gramàtica de la rae ho tracta altrament:
  13.18c Con «a + sustantivo» se forman locuciones como las subrayadas en una camisa a rayas, un toldo a listas, una falda a cuadros, un filete a tiras y otras similares que contienen sustantivos que denotan diversas disposiciones formales de algún conjunto de elementos.
  Cal tindre en compte també que en italià és a colori (in també podem documentar a colore). En eixe sentit, podíem trobar en el Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra i Josep Miracle (1980) i en el diec1 (1995):
  ratlla [...] Teixit a ratlles blanques i negres.

  Construcció que també documentem en Marià Aguiló (Diccionari Aguiló, 1929; Google Llibres - consulta: 20.09.2010):

  pekin: teixit a ratlles (E. Toda).
  I no cal dir que la documentació literària d'a ratlles també és abundant: Carme Riera, Manuel de Pedrolo, Eugeni d'Ors, Folch i Torres, Salvat-Papasseit, Pere Calders, Josep Piera, Joan Perucho, Quim Monzó, Baltasar Porcel, Vicent Andrés Estellés, Joan Francesc Mira, Enric Valor...

  Joan Abril Español (Diccionari pràctic de qüestions gramaticals, 1997; Google Llibres - consulta: 20.09.2010) mostrava, però, que el punt estava en evolució:

  Hi ha uns quants casos, però, que no queden resolts per la normativa, en els quals la a es pot considerar adequada: olla a pressió, avió a reacció, cervesa a pressió.

  Tanmateix, l'iec sembla que ha revisat el seu diccionari i ha preferit una altra solució, ja que en el diec2 podem trobar:

  ratlla [...] Teixit de ratlles blanques i negres.

  En el mateix diccionari trobareu olla de pressió, motor de reacció i avió de reacció. Caldrà vore fins a on arriba la pres

 2. D'altra banda, segons l'Optimot (consulta: 17.09.2010):
  Fitxa 1925/2

  a tot color loc.

  Per indicar un grau molt elevat o intens, en català es fa servir la locució a tot / a tota seguida d'un nom sense cap determinatiu. Per exemple: a tota vela, a tota marxa, a tota brida, a tot risc, a tot córrer, a tot drap, a tot estrop, etc.

  De la mateixa manera, per expressar molta intensitat, per exemple en un dibuix o pintura, es pot fer servir la locució a tot color. Per exemple: Els dibuixos s'han de presentar en format de foli a tot color.